Kwinkunks we wróżeniu

Łuk 150°, poprowadzony od punktu w tym artykule początkowego w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, wyznacza wierzchołek zodiaku Panny, a w odwrotnym kierunku – wierzchołek Skorpiona. Odpowiadają mu więc znaki z natury charakteryzujące się skłonnością do analizy oraz rozdrabniania problemów, motywowane potrzebą przeprowadzenia zasadniczych modyfikacji usprawniających funkcjonowanie. Toteż aspekt kwinkunksa sugeruje, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  biorące w nim udział planety muszą przeorganizować swoje energie, zanim uda nam się je wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Jest to aspekt o wysoce korekcyjnej, terapeutycznej naturze. Skłania nas do wprowadzania mniejszych lub większych poprawek (zwykle w postaci zmian lub eliminacji), które tarot pozwalają wyraźniej zdefiniować funkcje planet, dzięki czemu wróżka zdaje sobie sprawę, iż my czerpać z nich większe korzyści. Kwinkunks wymaga, byśmy używali energii jego planet ostrożnie oraz metodycznie, a tym samym uczy nas selektywności, dyskryminacji, dobrej organizacji oraz skuteczności w działaniach symbolizowanych przez te planety. Dopóki nie posiądziemy tych umiejętności, dopóty na obszarach życia objętych wpływem tego aspektu w tym artykule będziemy trwonić energię w przypadkowy, nieproduktywny sposób.

Techniki mantyczne czyli z czego sprawę zdaje sobie wróżka

Zauważmy, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  we wszystkich opisanych w tym artykule sytuacjach, kiedy w kosmogramie brakuje jakiegoś aspektu tu, człowiek jest w stanie świadomie rozwinąć w sobie pozytywne cechy związane z tym aspektem. Ponieważ wyczuwamy w tym artykule pustkę, zwykle pragniemy wprowadzić do świadomości to, co dany aspekt symbolizuje, byśmy mogli czuć się pełni oraz kompletni. Zawsze jednakże wymaga to świadomego wysiłku oraz konsekwentnej pracy. A ponieważ staramy się świadomie sterować sobą, zwykle zyskujemy lepszą kontrolę nad własnym zachowaniem (gdyż wola oraz samokontrola tylko w bardzo małym stopniu oddziałują na to, co podświadome
cić egoizm, pielęgnować konstruktywne więzi z innymi oraz wykazywać większą chęć wspierania ich rozwoju.  Oczywiście, w tym artykule także wróżka zdaje sobie sprawę, iż  mogą wystąpić czynniki kompensujące skłonność do egocentryzmu oraz wąską perspektywę w spojrzeniu na otoczenie. Do takich czynników należy stellium w Wadze, silny siódmy dom i/lub mocno podkreślona Wenus.